Sortering af piller i en pilleæske

Brug af en pilleæske giver stor sikkerhed for, at pillerne bliver taget som ordineret. Pilleæsken kan evt. kombineres med en huske app, som beskrevet i vores blog Husk pillerne – Brug pilleæske og mobil app. Brug af pilleæske er tidsbesparende, da dagligt åbning af pillepakninger undgås.

Pillepakker og pilleæske

Piller sorteret til en uge

24/7 Medicase er som udgangspunkt designet til at indeholde piller til en uge ad gangen med op til 4 daglige doseringer, f.eks. morgen, middag, aften og nat. Se illustrationen nedenfor, hvor rækkefølgen, som pillerne skal tages i, er angivet i doseringsæskerne.Pill Box One Week

I eksemplet ovenfor er ugestart på en mandag. Afhængig af antal piller, og antal doseringstider per dag er det alternativt muligt at benytte pilleæsken til 2 uger eller helt op til 4 uger.

Piller sorteret til 2 uger

Såfremt der kun tages få piller 2 gange om dagen, f.eks. morgen og aften er det muligt at sortere piller til 2 uger. Nedenfor følger et eksempel.Pill Box Two Weeks

Tallene i doseringsrummene viser rækkefølgen pillerne skal tages i.

Piller sorteret til 4 uger

Såfremt du kun tager piller en gang om dagen, er det igen afhængig af pillestørrelser og antal muligt at sortere piller til 4 uger i vores 24/7 Medicase pilleæske.

5 trin til pakning af pilleæske

Nedenfor følger et forslag til fremgangsmåde ved sortering:

  1. Placer pillepakninger og din pilleæske på et bord.
  2. Tjek medicindosis og tidspunkt på dine recepter. Beslut om der skal sorteres til 1, 2 eller 4 uger.
  3. Tag doseringsæskerne ud af pilleæsken og skub alle 7 låg ud. (Sørg altid for god hygiejne ved kontakt med piller).
  4. Sorter piller fra en pillepakning ad gangen. Tjek efterfølgende et der er det rigtige antal piller i samtlige doseringsrum. Gentag dette, indtil alle piller er pakket.
  5. Sæt låg på doseringsæskerne og placer dem i pilleæsken.

Pilleæsken er nu klar til en ny uge, 14 dage eller 4 ugers periode.

Shopping Cart