SHOP - Pilleæsker

Viser alle 10 resultater

 • Pilleæske Mørk Blå DK
 • Pilleæske grå hvid DK
 • Pilleæske Rose DK
 • Pilleæske blå DK
 • Pilleæske grøn DK
 • Pilleæske sort DK
 • Pilleæske rød DK
 • Pill Dispensers Danish
 • Pill Dispensers English
 • Pill Dispensers German

Pilleæske mørk blå ny special udgave DK

24/7 MEDICASE – dansk design pilleæske

24/7 Medicase er et livsstilsprodukt, der gør hverdagen lettere på en diskret og funktionel måde.
Pilleæsken består af en solid og stilren yderboks i nutidige farver. De 7 doseringsbokse med hver 4 faste rum sikrer et godt overblik.
Alle pilleæske-farvevarianter fås med dansk, tysk eller engelsk tekst.

For mere information og inspiration se mere her.

Se venligst fragtpriser her.

Medicase pilleæske udvalg

Sortering af piller i doseringsæske

Brug af en pilleæske giver stor sikkerhed for, at pillerne bliver taget som ordineret. Pilleæsken kan evt. kombineres med en huske app, som beskrevet i vores blog Husk pillerne – Brug pilleæske og mobil app. Brug af pilleæske er tidsbesparende, da dagligt åbning af pillepakninger undgås.

Pillepakker og pilleæske

Piller sorteret til en uge

24/7 Medicase er som udgangspunkt designet til at indeholde piller til en uge ad gangen med op til 4 daglige doseringer, f.eks. morgen, middag, aften og nat. Se illustrationen nedenfor, hvor rækkefølgen, som pillerne skal tages i, er angivet i doseringsæskerne.Pill Box One Week

I eksemplet ovenfor er ugestart på en mandag. Afhængig af antal piller, og antal doseringstider per dag er det alternativt muligt at benytte pilleæsken til 2 uger eller helt op til 4 uger.

Piller sorteret til 2 uger

Såfremt der kun tages få piller 2 gange om dagen, f.eks. morgen og aften er det muligt at sortere piller til 2 uger. Nedenfor følger et eksempel.Pill Box Two Weeks

Tallene i doseringsrummene viser rækkefølgen pillerne skal tages i.

Piller sorteret til 4 uger

Såfremt du kun tager piller en gang om dagen, er det igen afhængig af pillestørrelser og antal muligt at sortere piller til 4 uger i vores 24/7 Medicase pilleæske.

5 trin til pakning af pilleæske

Nedenfor følger et forslag til fremgangsmåde ved sortering:

 1. Placer pillepakninger og din pilleæske på et bord.
 2. Tjek medicindosis og tidspunkt på dine recepter. Beslut om der skal sorteres til 1, 2 eller 4 uger.
 3. Tag doseringsæskerne ud af pilleæsken og skub alle 7 låg ud. (Sørg altid for god hygiejne ved kontakt med piller).
 4. Sorter piller fra en pillepakning ad gangen. Tjek efterfølgende et der er det rigtige antal piller i samtlige doseringsrum. Gentag dette, indtil alle piller er pakket.
 5. Sæt låg på doseringsæskerne og placer dem i pilleæsken.

Pilleæsken er nu klar til en ny uge, 14 dage eller 4 ugers periode.

Husk dine piller med pilleæske og smartphone App

En Ugepilleæske har et primært formål, nemlig at sikre den rigtige dosis medicin på det rigtige tidspunkt. Derved opnås den ønskede og største effekt af medicinen. Det kan have skadelige virkninger eller udeblivende effekt, hvis medicinen tages i forkerte mængder eller helt glemmes. Ved brug direkte fra pilleglas og andre emballager kan der opstå tvivl om både mængde og tidspunkt. Vi anbefaler derfor, at vores pilleæske benyttes. Doseringsæskerne vil vise, om medicinen er taget som planlagt.

Husk dine piller med pilleæske og smartphone app

Det er en global udfordring at huske medicin til tiden

Det er et globalt problem med store konsekvenser, at medicin ikke bliver taget som ordineret. Netop dette emne og tilhørende vejledninger er belyst i mange artikler på nettet, bl.a. pharmacytimes, wikihow and psychcentral. Selvom et dagligt medicinindtag er meget individuelt og kan være både en, to eller flere gange i døgnet, så er vigtigheden i at huske medicinen fælles på tværs af landegrænser.

Problemets omfang har ført til udvikling af forskellige smartphone apps, der sender besked til den enkelte bruger, når det er tid til medicin. Disse apps kan downloades fra Google App Store og iTunes. Kombinationen af en uge pilleæske og en medicinsk huske app er en god måde at sikre sig yderligere, hvis forglemmelse er en bekymring.

Robotteknologi er i disse år banebrydende. Fremtiden afprøves derfor allerede nu med medicinrobotter, der opstilles i særligt udfordrede brugeres hjem og på plejehjem. Forhåndspakkede medicinposer lægges i disse og programmeres til den enkeltes behov og tidspunkter. Denne teknologi er endnu i opstartsfasen, men vil blive en god hjælp for plejepersonale og brugere, der har behov for ekstra omsorg.

24/7 Medicase Pilleæsken hjælper dig med at huske din medicin

For den almindelige medicin bruger er den mobile pilleæske den mest økonomiske og letteste løsning. Pilleæsken er med grundprincipper som enkel funktionalitet, sikker opbevaring og synlighed, nem at anvende. to use. Når disse principper videreudvikles og optimeres, følger pilleæsken med tiden.

24/7 Medicase er nytænkt med fokus på funktionalitet og brugervenlighed, samt med et holdbart og æstetisk design. Medicinen er hygiejnisk og sikkert opbevaret, uanset om pilleæsken er i hjemmet eller med på job, rejser eller andet. Samtidig er æsken tidsbesparende og giver ro, da det er synligt og overskueligt, om medicinen er taget korrekt. Vores pilleæske er designet både til nutiden og fremtiden. Et aktiv valg for et bedre helbred og harmoni i hverdagen.

Indkøbskurv