HUSK PILLERNE MED EN PILLEÆSKE OG MOBIL APP

En Ugepilleæske har et primært formål, nemlig at sikre den rigtige dosis medicin på det rigtige tidspunkt. Derved opnås den ønskede og største effekt af medicinen. Det kan have skadelige virkninger eller udeblivende effekt, hvis medicinen tages i forkerte mængder eller helt glemmes. Ved brug direkte fra pilleglas og andre emballager kan der opstå tvivl om både mængde og tidspunkt. Vi anbefaler derfor, at 24/7 MEDICASE benyttes. Doseringsæskerne vil vise, om medicinen er taget som planlagt.

Hush dine piller med pilleæske og smartphone app

Det er et globalt problem med store konsekvenser, at medicin ikke bliver taget som ordineret. Netop dette emne og tilhørende vejledninger er belyst i mange artikler på nettet, bl.a. pharmacytimes, wikihow and psychcentral. Selvom et dagligt medicinindtag er meget individuelt og kan være både en, to eller flere gange i døgnet, så er vigtigheden i at huske medicinen fælles på tværs af landegrænser.

Problemets omfang har ført til udvikling af forskellige smartphone apps, der sender besked til den enkelte bruger, når det er tid til medicin. Disse apps kan downloades fra Google App Store og iTunes. Kombinationen af en uge pilleæske og en medicinsk huske app er en god måde at sikre sig yderligere, hvis forglemmelse er en bekymring.

Robotteknologi er i disse år banebrydende. Fremtiden afprøves derfor allerede nu med medicinrobotter, der opstilles i særligt udfordrede brugeres hjem og på plejehjem. Forhåndspakkede medicinposer lægges i disse og programmeres til den enkeltes behov og tidspunkter. Denne teknologi er endnu i opstartsfasen, men vil blive en god hjælp for plejepersonale og brugere, der har behov for ekstra omsorg.

For den almindelige medicin bruger er den mobile pilleæske, som 24/7 MEDICASE, den mest økonomiske og letteste løsning. Pilleæsken er med grundprincipper som enkel funktionalitet, sikker opbevaring og synlighed, nem at anvende. to use. Når disse principper videreudvikles og optimeres, følger pilleæsken med tiden.

24/7 MEDICASE er nytænkt med fokus på funktionalitet og brugervenlighed, samt med et holdbart og æstetisk design. Medicinen er hygiejnisk og sikkert opbevaret, uanset om pilleæsken er i hjemmet eller med på job, rejser eller andet. Samtidig er æsken tidsbesparende og giver ro, da det er synligt og overskueligt, om medicinen er taget korrekt. 24/7 MEDICASE er designet både til nutiden og fremtiden. Et aktiv valg for et bedre helbred og harmoni i hverdagen.

Shopping Cart